De Natuurkunde Top 10

Wie zijn wij

Wij zijn Dion Hartmann (links op de foto) en Rembert Duine.

Ik (Rembert) ben onderzoeker op het Instituut voor Theoretische Natuurkunde van de Universiteit Utrecht. Theoretisch onderzoek betekent dat ik zelf geen experimenten (proefjes) doe, maar probeer de experimenten van anderen te verklaren of te voorspellen. Ik doe onderzoek naar hoe elektriciteit en magnetisme elkaar beïnvloeden in heel kleine stukjes materiaal, van maar een paar miljardste meter groot. Er blijken dan allerlei nieuwe natuurkundige fenomenen een rol te spelen die we nog niet goed begrijpen. Uiteindelijk willen we op basis van dit soort systemen nieuwe toepassingen, bijvoorbeeld computerchips, ontwikkelen. Naast onderzoek geef ik ook onderwijs. Zo geef ik les (op een universiteit noem je dat college) aan studenten (de scholieren van de universiteit) en begeleid ik studenten bij het maken van hun scriptie (net zoiets als een werkstuk). Het leukste van mijn werk vind ik dat het heel afwisselend is, met ruimte voor gekke ideeën (zoals deze website!), en dat ik met veel verschillende jonge en enthousiaste mensen mag samenwerken. Ook in het onderzoek begeleid ik jonge mensen. Dat zijn dan Assistenten in Opleiding (AIOs). Zij werken aan een boek, hun proefschrift. Als ze dat afhebben mogen ze zichzelf “doctor in de natuurkunde” noemen. Ze zijn dan gepromoveerd, daarom zijn deze assistenten geen studenten maar wel promovendi (meervoud van promovendus). Dion is een promovendus die ik begeleid, en hij wil in 2021 klaar zijn met zijn proefschrift.

Ik (Dion) doe onderzoek in de groep van Rembert. Iedere week spreken Rembert en ik af om de voortgang van mijn onderzoek te bespreken. Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik me vaak echt een ontdekkingsreiziger voel. Ik sta aan de horizon van de wetenschap en probeer onontdekte gebieden goed in kaart te brengen. Dat gaat met vallen en opstaan omdat er allemaal onvoorziene obstakels op je pad kunnen komen. Maar dat houdt het juist spannend en daardoor blijf je zelf ook scherp. Het oplossen van een probleem kan soms dagen of weken duren en dan een hele simpele oplossing hebben. De grootste problemen zijn eigenlijk het leukst, omdat je dan het hele arsenaal van trucs en methoden kunt toepassen die je tijdens je opleiding hebt geleerd. Mijn favoriete soort oplossing is de volgende: Soms denk je dat je iets fout hebt gedaan omdat je een raar resultaat krijgt, maar dan kom je erachter dat je niets hebt fout gedaan en het resultaat is gewoon raar. Daar kicken alle onderzoekers op dus dat is ook erg leuk om met anderen te delen. Het is ook altijd interessant om van anderen te horen waar zij mee bezig zijn. Iedere week geeft iemand uit onze onderzoeksgroep een presentatie over iets wat diegene heeft ontdekt of probeert te ontdekken. Ik deel mijn kennis ook door studenten te begeleiden in het werkcollege. Een werkcollege is een les waar studenten zelf sommen en vragen gaan oplossen over een les die ze daarvoor hebben gehad. Het is leuk om anderen te helpen ontdekken en uit te leggen hoe je bepaalde problemen oplost. En door het uit te leggen ga ik het zelf pas echt goed begrijpen. Dat is ook een goede tip om je toetsen te halen: probeer wat je hebt geleerd uit te leggen aan iemand anders.

De plaatjes op de website zijn getekend door Geertje Speelman. Als je ze wilt gebruiken, vermeld dan Geertje Speelman (www.natuurkundetop10.nl).

The cartoons on this website are made by Geertje Speelman. Feel free to use them but refer to Geertje Speelman (www.natuurkundetop10.nl).